Potentiële talenten voor rolstoelbasketbal ondersteunen
Potentiële talenten voor rolstoelbasketbal ondersteunen

Missie & Visie

Missie

Basketball Experience NL wil potentiele talenten voor rolstoelbasketbal ondersteunen met als doel hun talent en kwaliteit optimaal te kunnen benutten

Deze stichting wil er voor zorgen dat zij door middel van voorzieningen, adviezen, coaching, training, transport en vergoedingen kunnen bereiken wat zij voor ogen hebben: topsporter worden en fulltime met rolstoelbasketbal bezig zijn.

Om daar fulltime mee bezig te kunnen zijn wil Basketball Experience NL de randvoorwaarden rondom de sporter optimaliseren, waar de sporter dat zelf niet kan. Nadat de sporter hier gebruik van heeft gemaakt willen wij de sporter begeleiden zodat hij zijn sportcarrière kan continueren en niet afhankelijk zal worden van de stichting. Een belangrijk aspect is ook de maatschappelijke ontwikkeling van de sporter, want wat doe je als je sport-carrière voorbij is? Wij helpen sporters om hen daar op voor te bereiden middels stages, coaching, scholing en werkplekken.

Wij willen niet de stichting zijn die een handje op gaat houden voor financiële middelen, maar we willen daadwerkelijk iets bieden. Voor wat, hoort wat! Hoe? Lees hier meer.

Belangrijke waarden en normen binnen de stichting zijn eerlijkheid, oprechtheid, respect, betrouwbaarheid en open communicatie.

Visie

Basketball Experience NL wil de stichting zijn die rolstoelbasketbal in Nederland groter maakt en professionaliseert. Wij willen rolstoelbasketbal de aantrekkelijkste sport maken in de wereld van de gehandicaptensport. Waarin we een betrouwbare partner willen zijn van sportbonden als NBB, NOC*NSF, IWBF, IPC en andere fondsen/stichtingen die de belangen van de sporter met een beperking behartigen.

Met onze uiteindelijke droom om een eigen rolstoelvriendelijk sportcentrum te hebben waarin rolstoelbasketballers uit binnen- en buitenland hun wedstrijden en toernooien kunnen uitvoeren onder het toeziend oog van het publiek. Een plek waar we gastheer kunnen zijn van toernooien en evenementen op een plek die topsport rolstoelbasketbal ademt.

Graag willen we ook iets terug doen voor de maatschappij, graag zouden we het avontuur aangaan om ontwikkelingslanden te helpen met onze sport. Door rolstoelbasketbal aan te bieden in landen waar deze sport nog niet bekend is of niet van de grond komt.