Skip to content

Hans Gootjes: Nieuw Bestuurslid van Stichting BEN

Stichting Basketball Experience NL (BEN) verwelkomt binnenkort een nieuw lid in haar bestuur: Hans Gootjes. Met zijn achtergrond en expertise belooft Gootjes een waardevolle toevoeging te zijn voor de verdere professionalisering van Stichting BEN, met een specifieke focus op het vergroten van de zichtbaarheid van rolstoelbasketbal en het uitbreiden van de ondersteuning van sporters.

Over Hans Gootjes

Hans Gootjes staat bekend als een gedreven en inspirerende persoonlijkheid die zijn sporen verdiend heeft in de wereld van sport, bewegen en gezondheid. Met een achtergrond in bewegingswetenschappen en passie voor de sociale impact van sport en vitaliteit, brengt hij een unieke combinatie van vaardigheden en ervaring naar Stichting BEN.

Als voormalig directeur van o.a. NOC*NSF, diverse sportbonden en het CIOS heeft Gootjes bewezen een effectieve leider te zijn met een scherp oog voor strategie en innovatie. Zijn betrokkenheid bij diverse maatschappelijke initiatieven illustreert zijn diepgewortelde streven naar positieve verandering.

Hans Gootjes en Basketbal

Hans is zeker geen onbekende in de wereld van basketbal, waar hij in uiteenlopende rollen actief was: als speler, trainer/coach (heren, dames, rolstoelbasketbal), cursusontwikkelaar, docent, lid van de medische commissie, verenigingsbestuurder, staflid bij de jeugdkampen van de Nederlandse Basketbal Bond en directeur van de NBB. Hij speelde in het Nederlands juniorenteam, maar raakte in zijn eerste wedstrijd als senior ernstig geblesseerd. Na een lange revalidatieperiode heeft Hans uiteindelijk tot op 58-jarige leeftijd competitie gespeeld.

In de jaren ’80 kwam hij in aanraking met rolstoelbasketbal, omdat in zijn toenmalige club AMVJ beide vormen van basketbal werden aangeboden. Samen met zijn moeder Gien (die als coach van het nationaal rolstoelbasketbalteam dames in 1987 Europees kampioen werd en in 1988 op de Paralympics brons veroverde) was Hans enkele jaren actief als trainer bij de rolstoeltak van BV Aalsmeer dat in 1984 de Europacup won.

Hans straalt als hij vertelt: “In de jaren daarvoor werd rolstoelbasketbal overwegend begeleid door fysiotherapeuten en ingezet als onderdeel van de revalidatie. Wij benaderden rolstoelbasketbal primair vanuit het perspectief van lopend basketbal (5-5), met slechts een enkele aanpassing vanwege de aard van de beperking en het gebruik van de rolstoel. Maar ook met ons team speelden we fast breaks, zone-press, man-to-man verdediging en screen & roll.” Tot op de dag van vandaag beschouwt Hans rolstoelbasketbal als de meest aantrekkelijke sport voor mensen met een beperking, zowel recreatief als op topniveau.

Connectie met Stichting BEN

Stichting BEN heeft als missie om de gehandicaptensport, met name rolstoelbasketbal, te promoten en sporters te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Door middel van sport wil de stichting niet alleen de fysieke en mentale gezondheid van mensen met een beperking bevorderen, maar ook de maatschappelijke perceptie tegenover gehandicaptensport verbeteren.

Rolstoelbasketbal is een krachtig middel gebleken om inclusie te bevorderen en stereotypen te doorbreken. Stichting BEN gelooft sterk in de kracht van sport als instrument voor sociale verandering en empowerment. Dit sluit aan bij Hans’ visie.

Levensvragen voor Hans Gootjes

Nadat hij eind 2023 gestopt is als directeur van het CIOS, na 40 jaar fulltime professioneel werken in de (top)sport en het onderwijs, blijft Hans actief betrokken bij maatschappelijke organisaties en projectmatige activiteiten. Als ‘pensionado’ stelt hij zichzelf een aantal vragen om te bepalen waaraan hij zijn tijd wil besteden: 1. Vind ik het leuk? 2. Is het betekenisvol voor een persoon, team of organisatie? 3. Maakt het uit wie de vraag stelt? 4. Kan ik van betekenis zijn? Ben ik echt van toegevoegde waarde?

Hans kent onze medeoprichter Gertjan van der Linden zeer goed. “Elke keer als we elkaar spraken in de afgelopen jaren, was er sprake van wederzijdse inspiratie. Enkele maanden geleden vroeg hij me of ik interesse had om bestuurlijk iets te doen voor de Stichting BEN. Zijn invalshoek was dat het bestuur bestaat uit een prachtig team van bestuursleden met een aansprekende en veelzijdige achtergrond. Maar juist iemand met veel ervaring in de wereld van de sportinfrastructuur (NOC*NSF, basketbalbond, olympische programma’s, etc.) zou het bestuur nog kunnen verrijken.”

Professionalisering met Hans Gootjes

Met de komst van Hans Gootjes als bestuurslid hoopt Stichting BEN een volgende stap te zetten in de gestage professionalisering van de organisatie. Gootjes brengt niet alleen zijn beleidsmatige expertise mee, maar ook zijn passie voor sport en inclusie. Op het CIOS stond Hans bekend als representant van de ‘5 P’s’, die van Passie, Plezier, Presteren, Presenteren en Professionaliteit. Zijn visie, ervaring in het leiden van organisaties en het ontwikkelen van strategische plannen, zijn van onschatbare waarde voor de verdere groei van de stichting.

Als bestuurslid hoopt hij een dienende rol te vervullen in het helpen realiseren van de ambitieuze doelstellingen van Stichting BEN: het verbeteren van de beeldvorming van de gehandicaptensport, het vergroten van de impact van rolstoelbasketbal en het bereiken van een nog breder publiek. Hans zegt: “Ik ben enorm gemotiveerd mijn bestuurlijke steentje bij te dragen, zie uit naar de samenwerking met de overige leden van het bestuur en zal ook graag als klankbord dienen voor de beide directeuren van de organisatie, Toine Klerks en Gertjan van der Linden. Daarbij zijn richting, ruimte, vertrouwen en inclusiviteit voor mij onmiskenbare kernwaarden.”